Overzicht van lopende projecten.


Proj_Roel Veilig in beweging blijven is een onderzoeksproject gericht op de invloed van loopvaardigheid en de eigen perceptie hiervan op het valrisico en fysieke activiteit in het dagelijks leven bij ouderen. …


Proj_Nick In het project inschatting van beweegvaardigheid onderzoeken we of ouderen adequaat hun vaardigheid van bewegen kunnen inschatten. Met innovatieve methodes proberen we inzicht te krijgen hoe ouderen hun vaardigheden inschatten, …
<

Proj_Preventit.jpg PreventIT is een Europees onderzoeksproject, gericht op het voorkomen van fysieke achteruitgang met het ouder worden. Binnen dit project wordt een mobiele app ontwikkeld, waarmee jonge ouderen (60-70 jaar) hun risico op fysieke …


Proj_Sanne.jpg In het dagelijks leven wordt onze balans regelmatig op de proef gesteld. Zo struikelen we wel eens over een losliggende tegel of glijden we uit op een natte vloer. Naarmate we ouder worden is het moeilijker …