Interview met Nick Kluft

Op de website katinkathinks.nl geeft Katinka van der Kooij updates over de recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het raakvlak van de neurowetenschappen en de psychologie. In de zomer heeft ze Nick Kluft een aantal vragen gesteld over de stand van zijn onderzoek. In haar blog (www.katinkathinks.nl/safe-steps-to-take/) kunt u het interview (in het Engels) nalezen.

Voortgangsbericht ‘Veilig in beweging blijven’

In maart 2017 zijn we begonnen met het onderzoek 'Veilig in beweging blijven' of in het kort VIBE. Met het onderzoek kijken we naar de invloed van loopvaardigheid en de eigen perceptie hiervan op valrisico en fysieke activiteit in het dagelijkse leven bij ouderen. We hebben inmiddels meer dan 180 mensen mogen verwelkomen bij de metingen en … Meer lezen over Voortgangsbericht ‘Veilig in beweging blijven’

Inschattingen afleiden uit de manier waarop men van een verhoging afstapt

Wanneer we naar de supermarkt lopen komen we tal van obstakels tegen. Zo ontwijk je misschien een losse stoeptegel, stap je op de roltrap of stap je een verhoging af. Onlangs zijn er een aantal studies uitgevoerd die hebben aangetoond dat wat men denkt te kunnen niet altijd strookt met wat men daadwerkelijk kan. Een … Meer lezen over Inschattingen afleiden uit de manier waarop men van een verhoging afstapt

Nieuwe publicatie: Beweegrede(n): een stap verder met onderzoek naar mobiliteit bij veroudering

Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Met het ouder worden kunnen er echter mobiliteits- problemen ontstaan, waardoor bewegen niet meer probleemloos gaat. Dit artikel beschrijft hoe ons onderzoek naar mobiliteit bij veroudering zich richt op kennis over de kwaliteit van het bewegen om tot een actieve ouderdom, met behoud van zelfredzaamheid te komen. Klik op "meer lezen" voor de link naar … Meer lezen over Nieuwe publicatie: Beweegrede(n): een stap verder met onderzoek naar mobiliteit bij veroudering

Waarom beweeg je moeilijker als je ouder wordt?

ZonMw financiert fundamenteel onderzoek naar vooruitgang en innovatieve ontwikkelingen binnen de wetenschap én maatschappij. Elke maand stelt ZonMw een onderzoeker een vraag over hoe zijn of haar onderzoek bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de kwaliteit van leven als je ouder wordt. Bewegingswetenschapper Mirjam Pijnappels geeft in deze film antwoord op de vraag ‘Waarom beweeg … Meer lezen over Waarom beweeg je moeilijker als je ouder wordt?

Nieuwe publicatie: Over- en onderschatting bij oudere mensen

Het verouderen brengt veel veranderingen in het lichaam te weeg. Naast een vermindering in onze fysieke vaardigheden (denk aan maximale kracht en uithoudingsvermogen), zijn er ook veranderingen zichtbaar in de hersenen. Oudere mensen hebben vaak wat meer moeite met het verwerken van informatie en daardoor bijvoorbeeld meer tijd nodig om complexe puzzels op te lossen. Vaak … Meer lezen over Nieuwe publicatie: Over- en onderschatting bij oudere mensen